1. Support
  2. Kom i gang med Orgbrain

Hvordan komme i gang med Orgbrain for deg som er styremedlem?

Bare følg denne guiden

Hei, og velkommen til Orgbrain. Før vi går videre, vil jeg opplyse at denne guiden er laget ved bruk av kunstig intelligens. Vi benytter denne teknologien for å kunne tilby våre brukere bedre og mer effektiv opplæring. Jeg vil i denne guiden gi deg en rask innføring i hvilken muligheter som finnes i portalen for deg som er styremedlem.

1. Velkommen til Orgbrain

Gjennom portalen vil du få enkel tilgang til alle de selskaper eller undergrupper du bruker portalen inn mot. Du kan veksle mellom ulike selskaper og undergrupper i menyen oppe til høyre. Styreportalen tilpasser seg alle skjermstørrelser, og er tilgjengelig for både mobil, nettbrett, PC og MAC.

Velkommen til Orgbrain

2. Velkommen til Orgbrain

Som du kan se av venstremenyen, og modulseksjonen i midten, inneholder løsningen en rekke moduler. Dette er funksjoner som gjør det enklere å holde orden på oppgaver og prosesser relatert til styrets arbeid. Løsningen er tilpasset forskjellige organisasjonsformer, slik som aksjeselskap, foreninger, idrettslag, stiftelser og samvirkeforetak.

Velkommen til Orgbrain

3. Dashboard med full oversikt

Du vil ha en fullstendig oversikt over kommende møter, varsler, oppgaver og signeringer, på tvers av selskap og undergrupper.

Dashboard med full oversikt

4. Datarom

I datarommet vil du finne deres digitale arkiv, med søkefunksjon og muligheter for å gjøre digitale notater i dokumenter.

Datarom

5. Datarom

Datarommet har en rekke funksjoner, slik som elektronisk signering og oppgavehåndtering. Det er også mulig å dele dokumenter/ kontrakter og avtaler på tvers av forskjellige selskap, innad i samme konsern.

Datarom

6. Kalender

I modulen "Møte", vil dere få tilgang til alle historiske og kommende møter via kvartalsvis kalender,

Kalender

7. Årshjulvisning

, eller via årshjulsvisningen.

Årshjulvisning

8. Møteinvitasjon

Du vil motta varsel på e-post, når agendaen for møtet er klart.

Møteinvitasjon

9. Møtekortet

Du vil via en link i eposten, komme rett inn i møtekortet der du finner all informasjon om møtet.

Møtekortet

10. Kommentarer

Her vil du kunne forberede deg, ved å legge til kommentarer til agendapunkt.

Kommentarer

11. Juridisk veiledning

Da Orgbrain har et overordnet mål om å bidra til kompetanseheving, vil du finne et informasjonsikon på de agendapunktene som er hentet ned fra vårt bibliotek av ferdigproduserte agendapunkter. Informasjonen vil vise til hva som er gjeldende lov, eller beste praksis.

Juridisk veiledning

12. Vedlegg til saker

Du har også tilgang på forskjellige notatfunksjoner, i vedlegg som er lagt til saken.

Vedlegg til saker

13. Avgi stemme

Portalen har en digital avstemmingsfunksjon,

Avgi stemme

14. Innebygget videoløsning

og et integrert videosystem for hybrid, eller heldigital gjennomføring av møtene.

Innebygget videoløsning

15. Orgbrain Academy

Under modulen, Orgbrain Academy, vil du ha tilgang til et kompetansesenter innenfor styrearbeid,

Orgbrain Academy

16. Veiledere

med blant annet et bibliotek med veiledere,

Veiledere

17. Videoer

og en rekke videoer med styrerelatert innhold.

Videoer

18. Styreskolen

Modulen inneholder også sertifiseringskurs i styrearbeid via Styreskolen. Kurset vil gi deg en innføring i sentrale juridiske og praktiske forhold som du som styremedlem bør kjenne til. Etter endt eksamen vil du motta et bevis på at du er sertifisert styremedlem fra Foreningen for bedre styrearbeid.

Styreskolen

19. Maler

Orgbrain Academy, inneholder også en rekke maler som er nyttig for styret.

Maler

20. Support

Har du behov for support, er vi tilgjengelig via chat, epost eller telefon.

Support

Det var en kort introduksjon til noen av modulene og funksjonene som er tilgjengelig for deg som styremedlem. Det er bare å ta kontakt med oss om du har spørsmål.