1. Support
  2. Kom i gang med Orgbrain

Hvordan komme i gang med Orgbrain for deg som er administrator?

Bare følg denne guiden

Hei, og velkommen til Orgbrain. Før vi går videre, vil jeg opplyse at denne guiden er laget ved bruk av kunstig intelligens. Vi benytter denne teknologien for å kunne tilby våre brukere bedre og mer effektiv opplæring. Jeg vil i denne guiden gi deg en rask innføring i hvilken muligheter som finnes i portalen for deg som er administrator.

1. Startsiden

Det du nå ser, er startsiden i portalen.

Startsiden

2. Startsiden

Som du kan se av venstremenyen, og modulseksjonen i midten, inneholder løsningen en rekke moduler. Dette er funksjoner som gjør det enklere å holde orden på oppgaver og prosesser relatert til styre, ledelse, eiere og medlemmer. Løsningen er tilpasset forskjellige organisasjonsformer, slik som aksjeselskap, foreninger, idrettslag, stiftelser og samvirkeforetak. Jeg vil nå vise deg sentrale funksjoner for et aksjeselskap.

Startsiden

3. Møter

Først vil jeg vise møtemodulen. Det er her du administrerer og gjennomfører styremøter, generalforsamlinger og andre type møter. Modulen inneholder kalender, som også kan sees som et årshjul, innebygget videomøte, og en rekke andre funksjoner som sparer deg for tid ved oppsett av agenda, innkalling og signering av protokoll.

Møter

4. Administrer eierne

Neste modul er "Eiere". Her finner du en aksjeeierbok, og en rekke funksjoner relatert til administrasjon av aksjeeierne. Blant annet finnes det funksjonalitet for kapitalforhøyelse, for kjøp og salg av aksjer, og for innsendelse av aksjonærregisteroppgaven.

Administrer eierne

5. Meldinger

I meldingsmodulen kan administrator sende sikre meldinger til styret, eller alle brukere, inkludert aksjonærene.

Meldinger

6. Fleksibelt datarom

Portalen inneholder et eget datarom eller arkiv, med stor lagringsplass. Administrator kan enkelt slette og legge til nye mapper, endre navn på disse, og bygge ønsket struktur. Det er enkelt å legge til nye mapper eller filer fra eksterne enheter. Det er også mulig å opprette en mappe som kan deles med andre organisasjoner der brukeren har administratorrettigheter. Datarommet har i tillegg en rekke funksjoner, slik som elektronisk signering og oppgavehåndtering.

Fleksibelt datarom

7. Oppgaver

I oppgavemodulen kan du tildele noen et aksjonspunkt til oppfølging, med en tidsfrist. Opgavene kan også legges i styrets kalender, for enklere å huske disse. Du kan også opprette private oppgaver som bare du har tilgang til. Åg det er mulig å opprette en dialog med de som har ansvaret for en spesifikk oppgave, for videre oppfølging av denne.

Oppgaver

8. Chat

Løsningen har også en chattfunksjon, der styret enkelt kan opprette en sikker dialog, på ting som ikke skal tas på telefon eller mail.

Chat

9. Spørreskjema

I Spørreskjemamodulen kan du enkelt gjøre en evaluering av styret og daglig leder. Der finner du to undersøkelser som ligger klare til bruk, og som gir deg en anonym rapport, og danner grunnlag for en god samtale i styret om forbedringsområder. Det er enkelt for alle med administratortilgang å opprette nye spørreundersøkelser.

Spørreskjema

10. Orgbrain Academy - Veiledere

Orgbrain inneholder et kompetansesenter, som vi har kalt "Orgbrain Academy". Her finner du et bibliotek med en rekke veiledere.

Orgbrain Academy - Veiledere

11. Orgbrain Academy - Styreskolen

Orgbrain Academy inneholder også en styreskole, som er et sertifiseringskurs i styrearbeid og et godt juridisk oppslagsverk.

Orgbrain Academy - Styreskolen

12. Orgbrain Academy - Maler

I tillegg finner du et bibliotek, med en rekke maler for styret og ledelsen.

Orgbrain Academy - Maler

13. Organisasjon og innstillinger

I "Organisasjon" gjør du innstillinger for selskapet, på språk, nummerering, og så videre, og administrerer brukere og abonnement.

Organisasjon og innstillinger

14. Private innstillinger

Du har også en rekke valg for dine private innstillinger, slik som bruk av 2FA. Disse valgene finner du ved å klikke på sirkelen oppe til høyre i skjermbildet.

Private innstillinger

15. Velg selskap

Dersom du benytter Orgbrain i flere selskaper, er det enkelt å gå mellom de forskjellige selskapene ved å klikke på nedtrekksmenyen oppe til høyre.

Velg selskap

Dette var en kort introduksjon, til de mest sentrale funksjonene i Orgbrain. Hvis du er interessert i å lære mer, kan du sjekke ut våre andre guider på vår supportside.